2012. urtean bi auto egin ziren. FSB2012-k bigarren autoa izan zen, eta bihurtu zen Formula Student Bizkaiaren lehenengo auto elektrikoan. Honek eragin handia euki zuen taldean, zeren momentu horretatik taldean bakarrik egingo zirelako auto elektrikoak.

1/8